- Hver dag går flere tusen personer til en jobb i sjømatnæringen. Jeg vil møte de som er ute på havet, de som jobber på fabrikkene, de som røkter laksen og de som forsker på nye arter – kort sagt alle som står på for sjømatnasjonen Norge. Derfor oppfordrer jeg nå bedrifter til å invitere meg til en arbeidsdag, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Arbeidsdagene skal gjennomføres i løpet av våren og høsten.

- Jeg gleder meg til å lære mer om hvordan det er å jobbe i sjømatnæringen. Jeg er innstilt på å lytte og lære, og ser frem til mange gode diskusjoner. Og som sunnmøring må jeg presisere at jeg gjør dette helt gratis, sier Nesvik.

I pressemeldingen fra Fiskeridepartementet skriver de at bedrifter som ønsker at fiskeriministeren skal komme og jobbe hos dem, kan sende invitasjon til postmottak@nfd.dep.no. Men noe behandlingstid må søkerne påregne.