Målet er å vise frem ringvirkningene i næringa. Det er ambisjonen når politikere og forvaltning inviteres til seminar i Florø kommende onsdag. Både fiskere, rederier og lokalt næringsliv deltar, skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.

I kø for å delta

Daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag forteller at det nærmest har vært kø av både fiskere og rederimedlemmer som har ønsket å delta under arrangementet.

– Ja, faktisk. Jeg tar det som et tegn på at våre medlemmer heier på oss her og vil være med på å vise frem den store regionale betydningen næringen vår har, sier hun.

Økt kunnskap og dialog

Målet med seminaret er å bidra til bedre kontakt og forståelse mellom fiskerinæring, leverandørnæring og både forvaltning og det politiske nivået. – Vi vil synliggjøre omfanget og betydninga av fiskerinæringa og det omfattende samarbeidet med det øvrige lokale næringslivet, forteller Henriette Skaar.

– Både Stadyard og Selstad har bekreftet at de vil være med i seminaret og det er vi kjempefornøyd med. Dette er viktige aktører som kan bidra til å vise de nære båndene vi har på kysten og den store betydningen vi alle har å si for bosetting, sysselsetting og verdiskaping på kysten.

Det er Sogn og Fjordane Fiskarlag som er lokalt vertskap for seminaret som de gjennomfører sammen med moderorganisasjonen samt Norsk Villfisk.