Striden rundt fiskehjellene på klo oppstod etter at teknisk etat i kommunen enkelt sa ja til søknaden om å få sette opp hjellene, uten at politikerne ble koblet inn. Nå har saka havnet hos fylkesmannen i Nordland.

- Det har aldri tidligere vært hjeller på denne eiendommen, sier Jarle S. Johansen til Bladet Vesterålen.

Fylkesmann Hill Marta Solberg vil ha alle dokumenterm inn til 20. februar, da etaten starter saksbehandlinga.