Utvikling av standarden er et samarbeid mellom Møreforsking Ålesund, Norsk Standard, Norges Sjømatråd, Norwegian Frozen at Sea og Fiskebåt og lanseringen vil foregå på Sjømatrådets stand på tirsdag. FHF bidrar inn i dette spennede prosjektet med betydelige midler.

Sjømatrådets stand finner du på den norske paviljongen, standnummer 5-401, Seafood Expo Global Brüssel.

Sjøfrossen filet er et høykvalitetsprodukt som blir filetert og innfryst til -20°C noen timer etter fisken kommer sprell levende overbord. Dette gir fileter med unik ferskhet og kvalitet. Fangstprosessen produksjon og frysing påvirker kvalitet og produktegenskaper. For å ivareta den gode kvaliteten er det viktig med god kvalitetskontroll gjennom alle ledd i verdikjeden. Gjennom et felles initiativ har produsentene av norsk sjøfryst filet utviklet en felles kvalitetsstandard som ved hjelp av seks kontrollpunkt sikrer topp kvalitet.