– Ja, i dag var det bra med sei, men det varierer voldsomt, sier Kai, skipper på Andøy-båten «Ole Elvan».

Mye sild

Da vi traff han, hadde han 3500 kilo i rommet, hvorav rundt 3000 kilo sei. Men stadig denne høsten har snurrevadbåten ikke kommet på land med annet enn noen hundre kilo hyse.

– Det er jo masse sild her ute, og litt underlig at ikke mer torsk beiter på sildestimene.