I talen slo Fredriksen fast at Norges Fiskarlag i alle år har vært en organisasjon for alle.

- Enten de har eid stor båt eller liten båt, om de har bodd i nord eller sør, om de har vært båteier eller mannskap og uansett hvilket redskap som har vært brukt, påpekte Fredriksen, og dro raskt gjennom den tradisjonelle delingen mellom hav og kyst i ulike fag- og fylkeslag.

- Gjennom arbeidet i fylkesfiskarlaga mener jeg at vi på en god måte har greid å forene synet til de enkelte medlemmene og har formidlet dette til Norges Fiskarlag sentralt. Men så, tidligere i år så var plutselig ikke det arbeidet vi gjorde i fylkesfiskarlaga godt nok og så meldte mange innenfor gruppen stor kyst seg inn i Fiskebåt og har tatt med seg sine kontigentpenger slik at inntektene til fylkesfiskarlaga går merkbart ned.

- Jeg kan ikke si annet enn at det som har skjedd er utrolig trist, sa Fredriksen.

"Plutselig er vi ikke gode nok"

Han fremhevet den jobb fylkeslagene og fiskarlaget sentralt har gjort for at gruppen av store kystbåter har kommet dit de er i dag med god lønnsomhet, stor grad av fornyelse av flåten og gode inntekter for mannskapene.

- At vi da skal få slengt i oss at vi ikke er gode nok er skuffende. At de går over til Fiskebåt er også merkverdig for er det ikke slik at Fiskebåt i alle år har prøvd å vingeklippe kystfiskeflåten inklusive stor kyst?

- En egoistisk handling

Han stilte seg undrende til hvilken begrunnelse de store kystbåtene har for å trekke seg ut av fylkeslagene.

- Noen sier at det handler om instrukssaken. Andre sier at det er fordi vi ikke har villet endre på organisasjonsstrukturen. Hvis det er instrukssaken så finner jeg det ganske merkelig at en del båteiere med bakgrunn i uenighet i en sak melder seg ut av fylkesfiskarlaga. I tillegg er det en svært egoistisk handling. Vi har mange ganger arbeidet for at flåten skal kunne utvikle seg både i fysisk størrelse og med hensyn til kvotegrunnlag. Så, når eierne ikke får det akkurat som de vil så går de ut. Forstå det de som kan. Jeg vil igjen kalle det en egoistisk handling og et angrep på den etablerte kystkulturen og de mange kystsamfunnene.