Solfall etterfølger Roy Angelvik, som i statsråd på fredag ble utnevnt til statssekretær.

Den fiskeripolitiske ledelsen i departementet er dermed utvidet fra tre til fire, der både Ronny Berg og Roy Angelvik er statssekretærer.

Solfall er FrPs andre vararepresentant Nordland i gjeldende stortingsperiode. Etter kommunevalget i 2011 ble hun varaordfører i Meløy. Hun har yrkesbakgrunn som sveiser i offshore, hjelpepleier og naturterapeut.