Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til bruk av føringstilskudd for kongsnegl som fraktes fra mottakssted til produksjonsanlegg for produksjon. Tilskudd utbetales med sats kr 1,- pr kg, innenfor en ramme på kr 500.000,-. Ordningen kan bli stoppet på kort varsel dersom rammen nås.