I et intervju med nettstedet sysla.no sier Beltestad at tiden nå var moden for oppdrettsselskapet å gå inn i hvitfisk. Og da ønsker de kontroll på hele verdikjeden. – Det har vi på laks, nå vil vi ha det på hvitfisk, sier Beltestad.

Vil være komplett

Innenfor laks står næringen overfor store utfordringer som hindrer veksten. Men det er ikke det som er årsaken til at de legger 3,2 milliarder kroner på bordet for å sikre seg Norway Seafoods og Havfisk.

- Vi er et sjømatkonsern, og hvitfisk er en viktig del av totalleveransen vi skal ha av sjømat til de viktige kundene, framholder han overfor nettstedet.

Har nettverket

På spørsmål hva Lerøy kan tilføre de to fiskeriselskapene, framholder han at Lerøy allerede har et stort distribusjonsnettverk og egne fabrikker over hele Europa. Selskapet er langt ute i verdikjeden, og jobber med de store retailerne over hele Europa. Det vil si at Lerøy jobber direkte med dem som får varene ut i butikkhyllene i ulike land. Dermed har de en markedskontakt som vil være unik for hvitfiskbransjen.