Nå viser de foreløpige resultatene at en levende torsk tåler høyere temperaturer enn eggene. Men funnene tyder på at vi i framtiden kan oppleve store endringer i vandringsmønsteret til torsken når den skal gyte.

– Vi trur det blir store endringer i gyteområdene i Nordsjøen i framtiden, sier forskingssjef Olav Sigurd Kjesbu i en artikkel Havforskningsinstituttet nylig har presentert.

Voksne trives godt i varme

Kjesbu leder det såkalte SCALECLIM-prosjektet, som torskeforsøket er en del av.

Målet med prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, er å finne ut hvordan torsken vil reagere på varmere havtemperatur og andre klimaendringer.

– Torsken selv har det ikke så ille i varmt vann, men hunnen er svært kresen på temperaturen når hun skal gyte. Det er derfor ikke så rart, det vi har sett i forsøket, at torskeeggene blir av dårligere kvalitet når det er for varmt.

Forflytning nordover

Dårlig kvalitet på egga betyr at færre vil overleve fram til de er voksene fisk.

– Det en kan tenke seg, er at torsken vil trekke lenger nord enn før for å gyte. Det er allerede kjent langs Norskekysten i varme og kalde perioder. Men, om noen år vil kanskje ikke torsken gyte sør i Nordsjøen i det hele tatt, bare i den nordligste delen. Det er en radikal endring for flere av torskestammene, sier Kjesbu.