Forklaringen er imidlertid at fiskehoder nå skal registreres på bryggeseddelen. Dermed dreier det seg ikke om mer fiskehoder, men at man i år for ett korrekt bilde.

Presisering

Ifølge Fiskeribladet var det ved utgangen av uke ti levert 3.546 tonn torskehoder. Det er 900 tonn mer enn for ett år siden.

Charles Aas i Råfisklaget sier til avisa at de tidligere i år sendte ut en presisering til næringen om at også fiskehodene skulle registreres, slik at fiskerne får merverdien torskehodene utgjør ute i markedet. Dermed registreres nå hoder som tidligere ikke har vært registrert.

Stort marked

Det største markedet for tørkede fiskehoder er i Nigeria. Etterspørselen her har de siste årene vært så stor, at tørrfiskprodusentene har hatt problemer med å levere de etterspurte kvanta.