- Nemnda skal ha sitt neste møte 3. juni. Stort mer har jeg ikke rukket å få oversikt over etter bare en knapp uke i jobben, sier Bertelsen til Fiskeribladet.

Det betyr at han har skiftet beite fra andre jobber innen fiskerisektoren nå til Fiskeridirektoratet.

Han har bakgrunn fra i Nærings- og fiskeridepartementet der han var seniorrådgiver.

Det siste året har han han jobbet for Kunnskapsparken Nord og Sjømatklynge Senja.

Sekretærfunksjonen til Fjordfiskenemnda var de første årene tillagt Fiskeridirektoratets avdeling i Finnmark ved Sigmund Pleym Hågensen.

Da direktoratets avdelinger i Troms og Finnmark ble slått sammen og Hågensen gikk av med pensjon, ble funksjonen plassert geografisk i Troms.

Rune Rasmussen som har vært sekretariat for nemnda den siste tiden, har sluttet og nå overtar altså Bertelsen denne jobben.

Fjordfiskenemnda ledes av tidligere fiskeriminister Helga Pedersen. De seks medlemmene oppnevnes av de tre nordnorske fylkene samt Sametinget.