I 2016 stod Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet bak vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. I 2024 vil Arbeiderpartiet sammen Senterpartiet omgjøre vedtaket og tilføre Andøya flystasjon ny militær aktivitet.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil omgjøre vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og gjøre Andøya til base for nye droner som Forsvaret skal anskaffe.

– Regjeringen har store ambisjoner for Andøya, og foreslår å omgjøre vedtaket om nedleggelse av Andøya slik at det fortsatt blir daglig militær tilstedeværelse på flystasjonen. Andøya skal utvikles til base for langtrekkende droner, og blir sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet. I tillegg er Andøya en viktig flybase for alliert mottak, skriver regjeringen i pressemelding.

Droner

Onsdag kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), forsvarsminister Bjørn Arild Gram og fiskeriminister Cecilie Myrseth til Andøy for å presentere regjeringens satsing på Andøya flystasjon.

– Langtrekkende droner blir en helt ny kapasitet i Forsvaret og vil øke vår evne til kontinuerlig situasjonsforståelse og overvåkning i våre nærområder. God situasjonsforståelse er viktig for å ivareta nasjonal kontroll og handlefrihet. Andøya vil være en helt sentral base for denne utviklingen i Forsvaret framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Dronene skal bidra til overvåking av havområdene i nord, men vil også være en kapasitet ved naturkatastrofer eller redningsoperasjoner.

Satellitter

Andøya flystasjon får også en rolle i militær satsing på romvirksomhet i samarbeid med Andøya Space. Regjeringen mener rombaserte tjenester blir stadig viktigere i samarbeid med allierte og at sikker tilgang til verdensrommet blir sentralt for å utvikle satellittbaserte tjenester.

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord. Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder, og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, sier Gram.

Allierte styrker

I pressemeldingen skriver regjeringen at det videre skal etableres en felles øvings- og utviklingsavdeling og permanent vakthold og sikring for basens funksjon som base for allierte fly i fredstid, i krise og krig.

Det pekes på at flystasjonsområdet utvikles for å understøtte denne aktiviteten og Forsvarets egen innovasjons- og utviklingsvirksomhet.

– Andøya flystasjon er viktig i NATOs planverk. Andøya, Værnes, Sola og Bodø utvikles videre for å kunne ta imot allierte i fredstid og for å kunne ta imot større mengder allierte flystyrker i krise og krig, heter det til slutt i pressemeldingen.