Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Totalomsetning i uke 50/2013 på 130,7 mill kroner. Bare en leveranse fra utenlandsk fartøy, russisk autoliner med leveranse av 250 tonn fryst fisk, hovedsakelig torsk til verdi 1,8 mill kroner. Resterende 128,9 mill kroner etter landing fra norske båter, fordelt med 36,5 mill kroner av ferskt råstoff og 92,0 mill kroner fra fryst fisk.

Totalen var likevel ned fra 145,3 mill kroner uka før, da sammensatt av 11,5 mill kroner for utenlandske båter, mens totalen for norske båter, 134,1 mill kroner, var fordelt med 36,6 mill kroner på fersk og hele 97,5 mill kroner på fryst råstoff.

Sammenligner vi med fjorårets uke 50 kom vi i år bedre ut. Da var totalen 106,3 mill kroner, hvor utenlandsk fisk stod for 9,0 mill kroner, mens omsetningen for norske båter, 97,3 mill kroner, bestod av 39,2 mill kroner fersk og 58,1 mill kroner etter omsetning av fryst råstoff. Årets uke 49 kom dermed dårligere ut på omsetningen av utenlandsk fisk og ferskt råstoff fra norske båter, mens omsetningen av fryst fisk som i uke 50 i år nådde hele 92,0 mill kroner, mer enn veide opp for de to andre kategoriene.

Store landinger av fryst fisk fra norske båter i høst har gitt rekordomsetning for denne kategorien, der vi altså de to siste ukene har hatt en omsetningstakt på vel 90 mill kroner. Omsetningen av fersk fisk har ikke hatt samme positive utviklingen, for det meste forårsaket av det dårlige været vi har hatt i høst. Silda holder stand på kysten av Troms. Annen fisk som beiter på silda danner grunnlag for et garnfiske ut av Senja/Kvaløya/Rebbenesøy/Vannøya. En del værhindring der og for øvrig langs hele kysten også inneværende uke har gjort sitt til at ferskomsetninga er lav, melder Råfisklaget.