Det viser tall fra Norges Råfisklag.

Foreløpige tall for uke 44 i år viser ei totalomsetning på 167,2 mill kroner. Dette var fordelt med 23,2 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter, mens omsetningen for norske båter, 144,0 mill kroner, var fordelt med 101,7 mill kroner på fryst råstoff og 42,3 mill kroner på fersk. Totalen var ned fra 185,4 mill kroner uka før p.g.a. lavere omsetning av fryst fisk fra norske båter, men opp fra 113,8 mill kroner hvis vi sammenligner med uke 44 i fjor.

Omsetningen for utenlandske båter i årets uke 44 kom etter leveranse fra en engelsk ferskfisktråler med hovedsakelig torsk, en polskregistrert frysetråler med hovedfangst torsk, og 4 russiske frysebåter, en autolinebåt og tre trålere. Totalomsetningen fra disse utgjorde som sagt 23,2 mill kroner, hvorav 1.680 tonn torsk stod for 12,6 mill kroner, 560 tonn blåkveite ga ei omsetning på 6,9 mill kroner, og 330 tonn hyse var verdsatt til 2,3 mill kroner, melder rafisklaget.no.

Omsetninga av fryst fisk fra norske båter hele 134,1 mill kroner i uke 43. Resultatet i uke 44 ble noe ned, men også 101,7 mill kroner er høyt. 4.300 tonn torsk stod for 61,4 mill kroner, dette var ned fra 6.700 tonn/95,6 mill kroner uka før. Også kraftig reduksjon for snabelueren som var helt oppe i 500 tonn og 4,9 mill kroner i uke 43, og endte på 80 tonn/0,9 mill kroner i uke 44. Omsetninga av fryst hyse og sei var litt opp fra uka før, mens en leveranse av snøkrabbe dro kraftig opp fra ingenting i uke 43 til vel 200 tonn rundvekt og 6,7 mill kroner i uke 44. Inneværende uke har det riktignok vært noe reduksjon i antallet landinger, siste 7 dager fram til dags dato viser at landingene av fryst fisk kom fra «bare» 7 trålere, mens det derimot er økt aktivitet for autolineflåten.