Denne høsten har elever i ti fylker deltatt på marine innovasjonscamper; Ringer av vann – sjømat for framtiden. For de fleste ungdommene er dette det første møtet med sjømatnæringen.

Gruppene med de beste løsningene inviteres nå til en nasjonal finale 10. – 12. januar i tilknytning til Det Norske Måltid i Stavanger. Finalen finansieres av stiftelsen Nor-Fishing.

I 2017 vil Norge eksportere sjømat for mer enn 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har de unge lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr.

– Vårt mål med prosjektet er at flere unge får øynene opp for de spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i tilknytning til sjømatnæringen. Innovasjonscampene bidrar til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen, sier Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein.

– Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi bygger kunnskap om sjømatnæringen, samtidig som elevene får prøvd seg på innovasjon, nytenkning og samarbeid. Læringen blir virkelighetsnær og det engasjerer elevene, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Te av tørket tang fra Lofoten, oppvaskmiddel av galleblære, biodrivstoff fra fiskeavføring og eksport av norsk havvann er blant ideene elevene har kommet opp med.

Elever fraHedmark, Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark deltar i prosjektet dette skoleåret.

- Stiftelsen Nor-Fishing ønsker å støtte ulike tiltak som bidrar til oppmerksomhet og rekruttering til sjømatnæringene. «Ringer av vann» er derfor et naturlig prosjekt for oss å være med på. Det er utrolig inspirerende å møte unge med spennende ideer, og ikke minst entusiasme og pågangsmot. Det lover godt for framtidens sjømatnæring, sier Liv Holmefjord som er styreleder i stiftelsen.