Nå bekrefter Mattilsynet mistanken i en melding på sine nettsider.

- Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på lokaliteten Skognes 30117 i Skjervøy kommune i Troms. Anlegget hadde ILA-utbrudd også i 2010, og det er allerede et kontrollområde for havområdet rundt anlegget. Alle som ferdes på havet i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredningen av sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

- Diagnosen er basert på kliniske funn, forøket dødelighet, typiske vevsforandringer ved obduksjon og immunologisk analyse. ILA-virus er påvist i samtlige innsendte prøver fra 10 fisk.

- For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, opplyser distriktssjef Knut Øystein Johansen ved distriktskontoret for Nord Troms.