Det går fram av Fiskeridirektoratets siste fangstoversikt. Nå har bare trålerne torskekvote igjen, etter at kystflåten tok på land hele 5000 tonn i uke 49. Den norske fiskeflåten flåten har nå bare 1777 tonn igjen i totalregnskapet.

Det betyr at det går mot et lite overfiske av den norske totalkvoten. Fisket de siste ukene har vært brukbart flere steder og når disse tallene kommer inn, står det minus i restkvoteregnskapet.

Bare trålerne har torsk igjen per uke 49, med 3127 tonn, mens konvensjonell gruppe har overfisket med 5623 tonn, der selvsagt de førnevnte sjarkene for en gangs skyld har tatt et godt jafs i kvoteregnskapet. Samtidig står gruppa 15-21 meter igjen med restkvote på 1600 tonn, og autolinerne 2000 tonn.