Etter at Troms fylkeskommune og Kystverket er blitt enige om et spleiselag, vil innredningsarbeidet kunne igangsettes i løpet av våren.

– Vi har fått ei kanongod dekning for sørvesten, sier Ronny Jensen, en av fiskerne i bygda.

For det er sørvesten og vestavinden som i alle år har gjort det surt for båteierne i Gryllefjord. Men nå er den tida forbi.

Ronny Jensen tror at den nye moloen kan skape ringvirkninger i det tradisjonsrike fiskeværet.

– Ja, det er jo å håpe på at det skal bli flere som etablerer seg i fiskeriene her. Ikke minst unge folk, sier han.

Generasjonsskifte

For flåten og antall fiskere i Gryllefjord har notert seg for en solid nedgang gjennom flere år.

– Vi har hatt et generasjonsskifte her, som mange andre fiskevær også har vært igjennom. Men vi håper jo at disse fantastiske havneforholdene vi nå har fått skal stimulere nye etablerere, sier Jensen.

Og mens han venter på det, er han glad for at bygda har tråleren Kasfjord, som fast leverandør av ferskfisk.

– Det er jo den som holder dørene åpne på fryseriet her, slår han fast.

Ett skjær i sjøen

Med nymoloen har en annen utfordring dukka opp.

Det viser seg nemlig at sørausten, altså fralandsvinden, blir fanga opp av den nye, lange moloen.

Men man har råd med det også.

– Vi har ei flytekai på 60 meter liggende ved fryseriet. Den kommer vi til å flytte til moloenden, sånn at den vil fungere som en bølgedemper, opplyser ordfører Fred Flakstad.