Dette viser de foreløpige tallene fra Kystverket. Kystverket har ved de mest alvorlige hendelsene overvåket, ført tilsyn og stilt krav til den ansvarlige forurenser om iverksettelse av tiltak og miljøundersøkelser. Utslippene har kommet fra både skip, offshorevirksomhet og i forbindelse med landbasert aktivitet. Til tross for at dette er en liten nedgang i mengden ulovlige utslipp fra i fjor, er tallet likevel for høyt mener Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

For mange utslipp

Her var det registrert utslipp i 2015.

- De siste 10 årene har det gjennomsnittlig vært sluppet ut over 2800 tonn olje og annen forurensning hvert år. Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, sier Ly.

Flest hendelser på Vestlandet og i Oslofjorden

Kystverkets beredskapsvakt mot akutt forurensning fikk i fjor 1103 meldinger om akutt forurensning eller situasjoner der det var fare for akutt forurensning. De fleste hendelsene som førte til utslipp av forurensning skjedde langs vestlandskysten og i Oslofjorden. Dette er i tråd med tallene fra tidligere år og Kystverkets beredskapsanalyser.

Minst én grunnstøting i uka

73 av de varslede hendelsene var fartøy som grunnstøtte. Dette innebærer i gjennomsnitt mer enn én grunnstøting i uka. Antall grunnstøtinger i 2012, 2013 og 2014 var henholdsvis 87, 76 og 75.

- Heldigvis medførte ingen av forårets grunnstøtinger akutt forurensning av betydning, men vi registrerer at antallet grunnstøtinger de siste årene har stabilisert seg på et høyt nivå, sier beredskapsdirektøren.