Knut Werner Hansen mener at uervernet har de siste årene vært så omfattende at det har hemmet og mange steder delvis ødelagt det tradisjonelle blandingsfiskeriet som den mindre kystflåten normalt driver utover sommeren og høsten, skriver nettstedet fiskeribladet.no.

- Konsekvensene kan være at en viktig del av driftsgrunnlaget for disse rives bort og at en ny del av kystkulturen blir borte, advarer Hansen overfor nettstedet.

- Forvaltningen har kjørt veldig stramt med hensyn til innstramninger, mens man i tre år totalt har oversett arbeidsgruppens tilråding i forhold til kunnskapsinnhenting, skriver Hansen i et brev til Nærings- og Fiskeridepartement og Fiskeridirektorat.

Han mener at manglende kunnskapsinnhenting har gjort bestandsberegningene vanskelige og forskerne har kanskje tråkket vel hardt på bremsen.

Hansen ber derfor innstendig om at Havforskningsinstituttet gjør et slikt tokt i forhold til uerbestanden i løpet av første halvår i 2018.

Det er nå strenge reguleringstiltak i forhold til uerbestanden og forskere mener bestanden er på et kritisk nivå. Knut Werner Hansen mener forvaltningen i en slik sammenheng også har en klar plikt til å vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av de tiltakene de setter i verk, og at det ikke er gjort i dette tilfellet.