– Dette er et resultat av for høye priser på råstoffet vi kjøper inn, i forhold til de prisene vi får ute i markedet. Da fant vi det umulig å drive videre, sier daglig leder Frank Gullvik til Bladet Vesterålen. Selskapet var i tingretten med oppbudsbegjæringa mandag.

I tillegg til de 15 ansatte, blir også ti sesongarbeidere berørt av konkursen. Gullvik sier det ikke er planer om ny drift i lokalene i Sigerfjord.

– Det er ei gjeld på omkring 25 millioner kroner på anlegget, så spørs det hva som kan realiseres av verdier. Det må du nesten spørre banken om, sier Gullvik til Vesterålen.

Sigerfjord Notbøteri holder også til i området, men dette selskapet har eierne bestemt seg for å drive videre, ifølge Gullvik.

– Selskapet berøres på den måten at det vil tape inntekter, men skal drives videre, sier han.

Selskapet hadde en omsetning i 2010 på mer enn 27 millioner kroner. Driftsresultatet var på 2,25 millioner kroner.