Dette skriver Fiskekjøpernes forening i en pressemelding.

- Den dominerende aktøren i næringen som også besitter de største kvotene, får ikke til sitt virke på land, og kysten risikerer færre arbeidsplasser istedenfor flere.

Fiskekjøpernes Forening ser, som mange andre, at leveringsplikten ikke fungerer.

Kvotene med leveringsplikt må derfor inndras og tildeles kystflåten som leverer ferskt råstoff og som er bærebjelken i dagens fiskerinæring. Kystflåten som leverer fersk råstoff gir størst verdiskapning og flest arbeidsplasser på land, mener fiskekjøpernes forening.

Sikre og lønnsomme arbeidsplasser gir grunnlag for fortsatt bosetning på kysten i nord. Regjeringas nordområdemelding kan fylles med konkret innhold i stedet for bare ord.

Hvilken kompensasjon som skal betales for inndratte trålkvoter, må storsamfunnet finne løsning på.

Pressemeldingen er signert leder Steinar Eliassen, samt Helge Haug, Ann Kristin Kvalsvik, Olaf Johan Pedersen, Ragnvald Pettersen, Duncan Athol Steel, John Berg og Sture Olsen.