Norge eksporterte 25.200 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 1,1 milliard kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 22 prosent, mens verdien falt med 100 millioner kroner eller 9 prosent.

Av dette utgjør skrei 5.000 tonn, som er en økning på 18 prosent. Norge eksporterte skrei for 228 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 63 millioner kroner eller 38 prosent fra samme periode i fjor, skriver Sjømatrådet i sin kvartalsmelding.

Markedet betaler

Danmark, Polen og Nederland er de største mottakerne av fersk torsk første kvartal.

- Reduserte kvoter og mye dårlig vær gjør at det er mindre råstoff tilgjengelig. Det merkes på eksporten av fersk torsk. Unntaket er eksport av fersk, hel skrei; Selv med en måned igjen av skreisesongen er det eksportert omtrent like mye skrei som hele sesongen i fjor. Skreiprisen er nå kr 45,30 per kilo. Dette viser at markedet er villig til å betale for stabil, god kvalitet, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

Slik fordeler torskeeksporten seg over hele året.

Økte i mars

I mars ble det eksportert 11.800 tonn fersk torsk til en verdi av 481 millioner kroner. Av dette utgjorde skrei 2.300 tonn til en verdi av 98 millioner kroner. Det er en økning i volum på 24 prosent, mens verdien økte med 30 millioner kroner eller 43 prosent.

Kraftig fryseøkning

Norge eksporterte 25.600 tonn fryst torsk til en verdi av 1,1 milliard kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 17 prosent, mens verdien økte med 305 millioner kroner eller 40 prosent fra samme periode i fjor. Kina, Storbritannia og Litauen er de største mottakerne av fryst torsk første kvartal.

- Økningen i eksporten av fryst, hel torsk skyldes nok endringer i varelager. Det er en økning på 69 prosent i eksporten til Storbritannia sammenlignet med i fjor. Usikkerhet rundt tilgang på fisk etter Brexit kan være en forklaring, sier Ingrid K. Pettersen.

36 prosent opp i mars

I mars ble det eksportert 8 800 tonn fryst torsk til en verdi av 381 millioner kroner. Det er en økning i volum på 36 prosent, mens verdien økte med 151 millioner kroner eller 66 prosent.