- Tang og tare skal de markedsføre, men hva med kvalen?