Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag har kjørt grundige rettsrunder på uenigheten rundt offentliggjøring av prisinformasjon. I desember ble det klart at høyesteretts ankeutvalg ikke ville tillate dommen fra lagretten ført for høyesterett, og dermed står det fast at pris på enkeltfangster ikke kan offentliggjøres, med hensyn til forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Likevel mener begge partene at det har vært viktig å finne en løsning, og Sildelaget skriver i en pressemelding at de har jobbet godt sammen for å finne løsninger som sikrer en god, ryddig og sikker omsetning av pelagisk fisk gjennom Sildelaget.

- Dommen fra lagmannsretten som ble stående forhindrer publiseringen av pris på enkeltfangster. Samtidig er det et stort informasjonsbehov både hos de forskjellige kjøperne og fiskerne for å kunne orientere seg i den daglige omsetningsflyten av de pelagiske fiskeslagene og at auksjonsmodellen står sikkert. Jeg vil berømme arbeidet som Sjømat Norge og våre folk har lagt ned, sier administrerende direktør Jonny Berfjord i Sildelaget.

Løsningene som er jobbet frem av Sjømat Norge og Sildelaget vil bli innført i slutten av august, og skal ha en prøveperiode ut året. Ordningen skal i første omgang bare gjelde for makrell og NVG-sild.

- Det vil nesten alltid være behov for tilpasninger når dette settes ut i praksis, men det er utfordringer vi sammen skal løse underveis, sier Berfjord.

Løsningene som skal iverksettes er i all hovedsak disse:

  • Alle som deltar i en auksjon får tilgang til budloggen i etterkant

  • Det skal lages an aggregert pris for de som ikke deltar på auksjonene, basert på et visst antall auksjoner eller omsatt kvantum

  • Det skal etableres en portal for aktive fiskere som skal vise priser fra enkeltområder og snittstørrelser, dog slik at enkeltfangster ikke kan identifiseres. Aktive fiskere på vei til feltet eller som er i fiske vil ha tilgang til denne.

  • Sildelaget vil ha jevnlige oppdateringer til flåten om hva som skjer på feltet med hensyn til viktig informasjon.

  • Informasjonsbehovet til den mindre flåten som har fangster om ikke går på auksjonen skal også dekkes.