Av dette var 10 tonn tatt på Lyngen og 6 tonn på Varangerfjorden.

Da ser det bedre ut lenger nord i havet, med 650 tonn reke levert av 3 frysebåter sist uke, dette kvantumet er ennå ikke kommet på sluttseddel. Ellers er det spredt aktivitet langs kysten, taskekrabbefisket i sør er i startfasen, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.