Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 2,4 milliarder kroner, viser tallene fra Sjømatrådet. Det er 23 prosent eller 443 millioner kroner mer enn i 2013. Mengden som ble eksportert var totalt 103 959 tonn, og aldri tidligere har eksporten vært større verken i verdi eller volum.

Filetøkning

Fersk filet økte med 50 millioner til 457 millioner kroner i 2014. Det er prisøkning for de fleste arter. Prisen for fersk torskefilet økte med 10 prosent og fersk hysefilet økte med 15 prosent i 2014.

Rundeksport

Norge eksporterte fersk hel torsk for 1,2 milliarder kroner i 2014, det er 37 prosent, eller 328 millioner kroner mer enn året før. Prisen for fersk hel torsk lå 8 prosent over nivået i 2013. Selv om over halve kvantumet går inn til Danmark før det distribueres utover Europa, ble det eksportert fersk torsk og skrei til stadig flere markeder i 2014, fra 40 til 45 markeder.