Oppslagene i Kyst og Fjord om de uklare grenselinjene mellom Norge og Russland har fått Nilsen til å reagere. På grunn av jordas krumming så har det oppstått fem nye gråsoner mellom de seks forskjellige knekkpunktene. Stor gråsone forsvant, fem små kom til.

Reidar Nilsen var også fiskarlagsleder da Delelinjeavtalen ble inngått i 2011.

- I Utenriksdepartementet sier de at organisasjonene og de statlige etatene har fått koordinatene for hvor grensen går, samt hjelpekorrdinater oversendt etter at avtalen ble inngått. Kjenner du til det?

- Det har jeg aldri hørt om. Dette er en sak vi ikke kan leve med, sier Nilsen.

- Jeg skal ta med Kyst og Fjord til møtet i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen i St. Petersburg i neste uke. Her må det ryddes opp, sier han.

Paul Jensen var leder i Norges Kystfiskarlag da denne avtalen ble inngått. Han sier i likhet med Nilsen at han ikke har vært borti opplysninger om nye koordinater og hjelpekoordinater da Delelinjeavtalen trådte i kraft. Han reagerer sterkt på at norske båter har vært inne i russisk sone, uten å få beskjed om dette fra fiskerimyndighetene i etterkant.

- Jeg er passelig sjokkert av hele saken, at ikke grensene er klare, når vi vet hvilke konsekvenser en ulovlig grensepassering kan medføre, sier han til Kyst og Fjord.

Mer i papiravisa