- Vi startet fisket mandag klokka 0830, og etter fem hal var kvota tatt tirsdag klokka 0830. Det gikk vel greit, sier Myre-fisker Dag Ivar Knutsen til Fiskeribladet.

Han er skipper og reder på «Myrebas» og valgte å dra sørover i stedet for Tromsøflaket der blåkveita vanligvis tas for hans vedkommende. Noen-og-tretti kroner per kilo og 25 tonn i lasterommet lar seg høre.

- Den nøyaktige prisen er en forhandlingssak med kjøperen som vi ikke røper. Men blåkveita er etterspurt og de må betale det den koster, konkluderer Knutsen overfor avisen.

- Det klaffet bra. Akkurat i dette området var vi ni båter, og alle fisket godt inntil været også her ble dårligere. Vi brukte som nevnt fem hal, mens kollegene om bord på «Vårheim» klarte seg med bare fire. Men akkurat nå er det vel dårlige meldinger med nordøstkuling for hele kysten i nord, og vi velger en lengre rute innaskjærs hjem for å slippe unna det verste.

- Fisket foregikk på et felt som ligger vest for Skjoldryggen, omtrent på 66 grader nord og seks grader øst. Eller sagt på en annen måte: 160 mil sørvest for Røst. Jeg har ikke vært på dette feltet før, men det var her snurrevadfiske etter blåkveite hadde sin spede begynnelse for en god del år siden. Vi har drevet med dette i rundt 10 år, og mener vi får det bra til, inkludert noen egenutviklede triks, sier Knutsen til Fiskeribladet.