Olje- og energidepartementet varslet tidligere i dag at de ikke imøtekommer vindkraftselskapets søknad om utsatt igangsetting av vindparken Havsul 1. De canadiske eierne hadde først fått utsettelse, men etter innspill fra flere organisasjoner valgte departementet å ikke etterkomme dette.

Selskapet vil ikke være i stand til å realisere planene innenfor konsesjonen som er gitt, og prosjektet blir skrinlagt.

– Dette er en seier i et lite slag, sier Kjell Ingebrigtsen, i en pressemelding.

Han viser til at det er en sterk politisk vind som blåser for storstilt utbygging av havvind på norsk sokkel.

– Fiskerne ønsker å være positivt innstilt til andre næringer og aktiviteter. Vi har likevel vært overtydelig på at våre myndigheter må ha en god areal- og miljøpolitikk og at vindkraftanlegg ikke må ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder og for selve utøvelsen av fisket. Det må også kunne sannsynliggjøres på en faglig god måte før konsesjon gis.

Kjell Ingebrigtsen sier fiskernes erfaringer inntil nå er svært lite betryggende.

– Vi opplever ikke at fiskerinæringen har blitt lyttet til – før nå. Vi var hoderystende til at det på 2000-tallet ble gitt tillatelse til bygging av det store vindkraftverk Havsul I.

Området ligger rett ved Nord-Atlanterens viktigste gyteområder for sild på Mørebankene.

– At Olje- og energidepartementet nå sier nei til Havsul håper jeg derfor er et tegn på en holdningsendring til fiskeriene i denne typen.

Kjell Ingebrigtsen sier det innad i fiskerinæringen har vært en entydig stemme i saken.

– Det har vært et samstemt samarbeid mellom Fiskarlaget sentralt, vårt regionlag i Møre og Romsdal og med vår gruppeorganisasjon Fiskebåt om saken. Dette viser også at samhold og samarbeid har betydning i denne for oss typen viktige ressurs- og arealsaker.

Det var en hel rekke interesseaktører som påklaget NVEs vedtak i saken:

  • Motvind Nordvest

  • Motvind Norge

  • Norges Miljøvernforbund

  • Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

  • Aksjonsgruppen Runde mot Havsul I

  • Norges Naturvernforbund og Sabina

  • Norges Fiskarlag og Møre og Romsdal Fiskerlag og havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.

Klagerne anførte blant annet at det foreligger saksbehandlingsfeil i den kommunale behandlingen av saken, at konsesjonssaken er gammel og at kunnskapsgrunnlaget er utdatert. Klagene på skjønnsutøvelsen er begrunnet med negative virkninger for fisk og marine økosystemer, fugl, landskap og turisme.