– For framtida er vi nødt til å ta høyde for det som ligger til grunn i denne dommen, bekrefter regiondirektør i Finnmark, Hermod Larsen.

Omregningsfaktoren på 1,5 har vært omstridt de siste årene, og Fiskeridirektoratet har vært under sterkt press. Men det er ikke de som har presser sterkest - fiskekjøperne - som har fått direktoratet til å gi etter, men konstituert tingrettsdommer Johan Eggen i Hammerfest. Og det til tross for at Eggen ga direktoratet medhold og dømte skipper og rederi til bot og inndragning for feil føring av fangstdagboka.

Dommen mot «Norsild» slår fast at loddesprengt vårtorsk på Finnmarkskysten ikke har en omregningsfaktor på 1,5, men 1,7 eller 1,8. Den prinsipielle dommen, som falt i august, ble aldri anket, og må følgelig være retningsgivende for Fiskeridirektoratets praksis i framtida.

Dermed er den «urokkelige» gjennomsnittsfaktoren likevel blitt rokket; tallet som direktoratet med loven i hånd har brukt året rundt for å taksere vekta på torskens magesekk og innvoller, og deretter straffe skippere som ikke har ført fangstdagbok i henhold til dette tallet.

Mer i papiravisa