Dette melder Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

Etter tett dialog med næringen og kommuner som er berørt, settes nå prisen for frakt av fersk fisk med hurtigbåt ned. Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, er fornøyd med å ha funnet lokale løsninger for de bedriftene dette gjelder.

- Det er viktig at folk og bedrifter tar kontakt og løfter de problemstillingene de ser i sine næringer. Da vi ble klar over utfordringsbildet, satt vi oss ned for å finne løsninger. Jeg er glad for at vi har funnet en rask løsning i denne saken sier Bentzen.

Viktig lokalt

Lurøy og Træna Senterparti tok problemstillingen opp i et fiskeripolitisk møte på senhøsten i fjor. I kommunens oppfølging i møte med fylkesråd Bentzen, ble det tydelig at næringen hadde vilkår som stagnerte vekst for kystfiskere.

-Vi har en hurtigbåtflåte som går daglig, noen ruter flere ganger daglig, og som utgjør en viktig infrastruktur for å frakte fisk til foredlingsbedrifter på daglig basis, utdyper Bentzen.

Reduserer prisen betydelig

Rabatten for frakt av uforedlet fisk blir endret allerede i mars.

- Dette vil kunne bidra til å styrke og løfte den viktige kystflåten. Vi ønsker å tilrettelegge for vekst og verdiskapning lokalt i hele Nordland. Dette grepet vil kunne sikre kontinuitet og arbeidsplasser for lokale fiskere i fylket vårt. Man kan si at grepet sikrer desentralisert næring, i en tid hvor nettopp dette blir utfordret av dagens regjering. Vi må være en motmakt mot regjeringens politikk, avslutter Bentzen.