Dermed får lokalpolitikerne ei skikkelig utfordring i fanget, skriver Bladet Vesterålen. I dag møtes formannskapspolitikerne til et ekstraordinært møte.

Spleiselag

Kommunestyret har ifølge avisa tidligere vedtatt ei kostnadsramme for prosjektet på 30,7 millioner kroner. Andøy kommune fikk tilsagn om tilskudd på 14,7 millioner kroner over statsbudsjettet i 2013. I den vedtatte finansieringa ligger det også inne åtte millioner kroner fra andre næringsaktører, samt et låneopptak på sju millioner kroner. I tillegg skal én million hentes fra fond.

4,3 millioner

Nå har imidlertid prosjektet vært ute på anbud. Og det viser seg at laveste tilbudssum er høyere enn den godkjente kostnadsrammen.

– Sammen med kostnader til byggeledelse og kostnader som allerede er belastet prosjektet, gir det en finansieringsutfordring på 4,3 millioner kroner, skriver rådmann Kirsten Lehne Pedersen i utredninga til det ekstraordinære formannskapsmøtet i Andøy torsdag, der saken er den eneste som skal behandles.