636 000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner ble eksportert fra Norge i første kvartal. Det er en volumnedgang på 7 prosent, men en verdiøkning på 13 prosent eller 2,7 milliarder kroner målt mot første kvartal i fjor.

Norge eksporterte 216 000 tonn sjømat til en verdi av 8,9 milliarder kroner i mars måned. Det er en volumnedgang på 14 prosent og en verdiøkning på 17 prosent eller 1,3 milliarder kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

- Verdiveksten for norsk sjømat fortsetter. Etter første kvartal ser vi at eksporten av laks til EU øker i verdi, til tross for en volumnedgang på fem prosent. Eksporten av laks til Asia og USA øker med 29 prosent i volum. Dette bidrar totalt sett til volum- og verdivekst for norsk lakseeksport i første kvartal. Fersk hel torsk, klippfisk, sild og makrell bidrar også til verdiveksten for den totale sjømateksporten, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.