redaksjonen

Over 800 millioner mennesker har ikke tilgang til nok mat. Samtidig lider rundt to milliarder mennesker av såkalt skjult sult, det vil si at de har et kosthold med for lite mikronæringsstoffer slik som for eksempel jod, vitamin A, sink og jern.

Skader barna

Mangel på viktige næringsstoffer er ikke alltid synlig, og fenomenet blir derfor kalt «skjult sult». Små barn er ekstra sårbare for skjult sult, som kan føre til at de får redusert fysisk og intellektuell utvikling.

I lav- og mellominntektsland i Afrika og Asia er ofte strategiene til myndighetene å gi supplement eller å berike vegetabilske matvarer som brød eller kornprodukter, for å sikre at befolkningen får nok mikronæringsstoffer.

– Vi har resultater som viser at små fisk som spises hele har en unik sammensetning av de viktige mikronæringsstoffene, sier forsker Marian Kjellevold.

Mat i stedet for tilskudd

Kjellevold mener derfor det er ekstra viktig at denne fisken løftes fram som mat og inkluderes i matstrategier. For de fattigste kan dette være den beste metoden for å sikre seg at de får i seg nok næringsstoffer.

En annen viktig fordel med å innta mineraler i form av fisk er at animalsk mat også bedrer opptaket av jern og sink fra vegetabilsk mat, som for eksempel kornprodukter.

– Det kan sammenlignes med at man skal ta jerntilskudd sammen med vitamin C, for at kroppen skal ta opp jernet bedre, forklarer forskeren.

Fisk må inkluderes

FNs bærekraftsmål nummer to er å utrydde sult. Og sjømat spiller en kritisk rolle i å skape et matsystem som sørger for riktig og nok næring til en økende verdensbefolkning.

– Mat fra havet er generelt lite synlig i FNs bærekraftsmål om å bekjempe sult. Det snakkes ofte kun om landbasert mat, mens denne fisken vi har undersøkt er som en gavepakke fra havet, full av næringsstoffer, sier Kjellevold.

Hun forteller at en del av småfisken selges ofte billig i små kvanta på markeder, og regnes flere steder som fattigmannskost.

– Nettopp derfor kan det være overkommelig for mange å få tak i denne maten.

– Verdens matsituasjon er kompleks og det er ingen enkle løsninger. Men, vi har et uutnyttet potensial i små fisk og denne ressursen er unik fordi den allerede er tilgjengelige for de fattigste, sier Kjellevold.

Vitamin- og mineralbomber

Vi er akkurat kommet inn i FNs internasjonale havtiår. I forbindelse med havtiåret lanserte nylig Havpanelet en rapport som blant annet peker på det store potensialet som ligger i havet som matfat for hele verden.

Gjennom Nansenprogrammet har forskere ved HI dokumentert innholdet av både næringsstoffer og fremmedstoffer i sjømat i forskjellige utviklingsland.

– Felles for landene er at sjømat som spises hel, som sardiner og ansjos, er spesielt næringsrik, sier Kjellevold.

Analyser fra Sri Lanka viser for eksempel at det er stor forskjell på næringsinnholdet i liten fisk som spises hel, og næringsinnholdet i stor fisk hvor bare fileten vanligvis spises. Så lite som 30 gram fisk om dagen per person for disse artene, som er en typisk porsjonsstørrelse i Sri Lanka, kan dekke befolkningens dagsbehov.

Her kan du lese mer om denne saken.