Her er meldinga om Galvfjorden, som skjærer seg inn mellom Andøy og Øksnes:

Stenging av et område på Gavlfjorden i Nordland for direktefiske etter NVG sild med snurpenot

Fiskeridirektoratet ber om at følgende melding blir lest opp i radioen i dag 10. november 2017:

«Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på

Gavlfjorden i Nordland for direktefiske etter NVG-sild med snurpenot.

Etter dette er forbudt med direktefiske etter NVG-sild med snurpenot i et område på

Gavlfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner.

1. Nord 68 grader 57,3 minutter. Øst 015 grader 18,0 minutter.

2. Nord 69 grader 01,0 minutter. Øst 015 grader 09,0 minutter.

3. Nord 69 grader 08,0 minutter. Øst 015 grader 10,0 minutter.

4. Nord 69 grader 07,4 minutter. Øst 015 grader 34,5 minutter.

5. Nord 68 grader 58,7 minutter. Øst 015 grader 25,6 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Fartøy som setter fangst i lås kan fortsette NVG-sildefisket i området».

Årsaken oppgis å være for høy innblanding av torsk. To kast ga en bifangst på til sammen 10 250 kilo torsk.