- Fryst råstoff er en viktig sysselsettingsfaktor i den landbaserte fiskeindustrien her i landet og minst like viktig som leveranser av fersk fisk. Det blir derfor feil når departementet vil prioritere ferskt råstoff framfor frosset, mener styreleder Tore Roaldsnes i Fiskebåtredernes forbund.

Kina-eksporten eksploderer

Mens et bortimot samlet kyst-Norge roper på med ferskt råstoff og eksporten av ubearbeidet frosset fisk til Kina har mangedoblet seg, så mener altså Fiskebåtredernes forbund at dette grepet fra fiskeriministerens side er feil.

Bakgrunnen er reguleringene i fisket etter torsk, hyse og sei som Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte torsdag. Roaldsnes reagerer på forslaget om en bonusordning for levering av ferskt råstoff.

«Vi har prøvd det før»

- Lignende tiltak har vært prøvd tidligere med nedslående resultat. Fiskebåtredernes forbund er likevel positiv til å drøfte tiltak for å oppnå økt bearbeiding i Norge av både ferskt og frosset råstoff, sier Roaldsnes.

- I en situasjon med rekordhøye torskekvoter og stor tilgang på råstoff burde ikke myndighetene prioritere ferskt- framfor frossetleveranser. Arbeidsplasser her i landet som har sitt grunnlag i frosset råstoff er etter mitt syn like verdfulle som de med grunnlag i ferskt råstoff, mener styreleder Tore Roaldsnes i Fiskebåtredernes forbund.