Norge eksporterte sjømat for 5,3 milliarder kroner i september. Dette er en økning på 27,5 prosent eller 1,1 milliard kroner i forhold til samme måned i fjor.Hittil i år er det eksportert sjømat for 41,1 milliarder kroner som er en økning på 4,6 milliarder kroner eller 13 prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

- Den sterke veksten i sjømateksporten hittil i år kan i stor grad tilskrives høyere laksepriser i forhold til samme periode i fjor. Eksportveksten er spesielt sterk i vårt nærmarked i EU, hvor veksten er på 18 prosent hittil i år. I september måned ser vi også en gledelig økning i eksporten av produkter fra fiskerisektoren, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.