- Prisen er fortsatt svært lav, men fra fiskernes side skal vi gjøre det beste ut av det. Det samme håper jeg kjøperne gjør, sier han i en pressemelding

Hovedgrunnen til bruddet var at kjøperne og Norges Råfisklag har et ulikt syn på de markedsmessige utfordringene som næringen står overfor. Imidlertid er det en del ting som peker i riktig retning og som har gitt grunnlag for en oppjustering av prisene.

Nestlederen i Nordland Fylkes Fiskarlag legger heller ikke skjul på at han er meget provosert over at lederen i FHL dagen før prisdrøftingene gikk ut og krevde fri prisdannelse på torsk under kommende vintersesong. – Dette er respektløst i forhold til fiskerne, sier Fredriksen som i tillegg mener at slike holdninger viser at det mer enn noensinne er viktig å kjempe for å beholde Råfiskloven. – Vi som er fiskere i dag trenger like mye beskyttelse mot fiskekjøperne som de fiskerne som trengte beskyttelse mot væreierne for 75 år siden sier nestlederen.

Prisen på torsk har falt betydelig de siste årene. Mens minsteprisen for mellomstor torsk i 2008 var kr. 22,- var den sist vinter kr. 10,50 og blir altså nå til vinteren kr 11,25.