– Det blir varmere og surere hav, mer ekstremvær og flere lommer med lavt oksygennivå. Klimaendringer kan også påvirke forekomst av sykdom og sårbarhet for sykdom. Framover blir det viktig å belyse hvilke effekter dette kan gi, og hvordan havbruket kan bli klimarobust, sier Agnalt.

At Det internasjonale havforskningsrådet jobber med akvakultur er ikke noe nytt, men oppmerksomheten har økt i takt med veksten i havbruket i de ulike medlemslandene.

Nummer to i sjefsstolen

Styringsgruppa for akvakultur ble opprettet i 2017, og Agnalt er bare den andre som har hatt ledervervet. Hun overtok etter amerikaneren Michael Rust. Under styringsgruppa er det det en håndfull mer spesialiserte ekspertgrupper som fokuserer på tema som sykdom, fôr og økologisk bærekraft.

Som leder for styringsgruppa er Agnalt talerør for disse ekspertgruppene inn mot sentrale prosesser i ICES – og motsatt. Hun er også medlem i den viktige vitenskapskomiteen i ICES (SCICOM), som passer på at arbeidet i organisasjonen holder høyeste vitenskapelige kvalitet.

Det å se hvordan forskninga kan bidra til mer bærekraftig matproduksjon er noe av det som motiverer Agnalt for vervet.

– Uten vitenskap blir det bare fabuleringer. Da kan en synse og tro så mye en vil, sier hun.

Variert bakgrunn

Agnalt har variert erfaring fra forsking og rådgivning i både inn- og utland, noe som var bakgrunnen for at hun ble nominert til vervet som «chair». Hun skrev i sin tid hovedoppgave om makrell, og jobbet flere år ved FNs matorganisasjon FAO. I 1996 ble hun ansatt ved Havforskingsinstituttet, hvor hun først og fremst har forsket på krepsdyr, herunder studert miljøeffekter av legemidler som blir brukt i oppdrettsnæringa.

Rundt tusenårsskiftet var Agnalt med og utviklet retningslinjer for havbeite i Norge. Senare har hun vært involvert i utviklingsprosjekt i Cuba og Mosambik, også det tilknyttet havbruk. I en periode ledet hun snøkrabbeforskninga ved HI, og hun sitter fremdeles i ekspertgruppa for krabbe i ICES.

Agnalt sier at hun trives med å pendle mellom det å være forsker og å utarbeide råd: – En må drive god forsking for å kunne drive god rådgiving. Hvis du glemmer det ene, går det ut over kvaliteten på det andre, sier hun.

Du kan lese hele intervjuet med Ann-Lisbeth Agnalt her.