Norges Kystfiskarlag viser til uttalelse fra Lofoten Fritidsfiskarlag vedr.turistfiske etter kveite, og deler deres bekymring over det turistfisket som foregår i Nappstraumen, såvel som andre steder langs kysten.

Det drives et utstrakt turistfiske langs kysten etter de best betalte fiskeslagene som kveite og torsk, og det er i hovedsak utenlandske selskaper som tjener store penger på å tilby turistfiske i Norge.Også for en sterkt regulert kystflåte oppleves dette svært provoserende.

Norges Kystfiskarlag er ikke imot turistfiske, men man reagerer på at dette fisket er ute av kontroll. Det fiskes på lokale,stasjonære bestander av b.l.a. kveite, hvor man ikke har kontroll med uttaket, melder laget på sine nettsider.

Fiskeri – og kystdepartementet har utarbeidet en rapport om turistfiske i sjø, og Norges Kystfiskarlag ber myndighetene iverksette forvaltningstiltakene som kom fram i denne rapporten.