Det melder Norges Sjømatråd.

Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 227 millioner kroner i april. Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 107 millioner kroner til totalt 263 millioner kroner i april. Det er en økning på 69 prosent fra april i fjor. Målt i volum økte saltfiskeksporten med 17 prosent til totalt 6 675 tonn i april.

Portugal var største marked og kjøpte 90 prosent av all saltfisk i april, til en verdi av 227 millioner kroner. Det er en økning på 69 prosent fra samme måned i fjor. Prisen på saltfisk til Portugal har økt med 47 prosent sammenlignet med april i fjor var i april på kroner 39,60 per kilo.