Gamvik kommune har helt konkrete utbyggingsplaner av et havneområde rett øst for Mehamn som kan romme en betydelig base i forhold til offshorvirksomheten i Barentshavet. North Energy-sjef Erik Karlstrøm er kjent med Mehamn-prosjektet og håper at de kan være med på å bidra til at Øst-Finnmark får ta del i et framtidig oljeeventyr.

Bare et lite steinkastøst for Mehamn ligger det store områder som kan benyttes til offshorevirksomhet. Prosjektet som Stein Arild Olaussen i Nordkyn Utvikling har fått laget de første skissene til, har fått navnet Nordkyn Storhavn. Her ser man for seg et baseområde påøstsiden av Vedvikneset som kan realiseres gjennom omfattende utfyllinger. Foråflate ut området tas det masser ut av fjellet som videre kan brukes til molobygging foråknytte sammen Vevikskjæret og Lille Kamøya. Det vil gi en stor havn som både er dyp og romslig, samtidig som man vil kunne fåindustriområder påland påminst 13.000 mål.

Dette vil også gi rom til et kaianlegg som strekker seg nesten en kilometer langs området.