Det er Lofotposten som melder om salget av den 20 år gamle tråleren.

Driftsdirektør Ari Josefsson i Havfisk, sier til avisa at salget ikke får betydning for trålerleveransene til Norway Seafoods i Stamsund.

Uendret

– Vi har leveringsplikt på 4,5 kvoter i Stamsund. Det skal vi overholde. Salget skal ikke få betydning for våre forpliktelser i Nordland. Vi beholder samme antall kvoter i Nordland som i dag. «K. Arctander» sine kvoter skal fiskes av de øvrige trålerne, sier Josefsson.

Han begrunner salget med at fiskerikonsernet trenger en båt til Hammerfest, der de skal ha to trålere.

- Vi skal etter planen ned til fire båter i Nordland, med totalt 12 kvoter, sier Josefsson.

Solid høst

Havfisk har for øvrig lagt bak seg det beste kvartalet i rederiets historie. I forrige uke meldte de om et driftsresultatet i tredje kvartal på 85 millioner kroner, en økning på 40 millioner kroner fra samme periode i 2013.

Omsetningen i tredje kvartal var 296 millioner kroner, 107 millioner høyere enn tredje kvartal i fjor. I gjennomsnitt økte prisen for all fangst med 23 prosent.

Havfisk har ti trålere og 29,6 torsketrålkonsesjoner.