Onsdag denne uka bekreftet Ted Robin Endresen i Øksnes Kystfiske AS at de kjøper «Solværskjær» fra Mikal Steffensens rederi Klotind AS. Salgshistorien har versert i fiskerimiljøet på Myre som en «offentlig hemmelighet» helt siden sent i høst, men partene har ikke villet kommentere saken før alle løse ender var fortøyd.

Ted Robin Endresen

Men onsdag morgen kunne kjøper og selger i en felles pressemelding bekrefte at Øksnes Kystfiske AS, eid av Ted Robin Endresen (51%) og Tom Grande (49%) overtar deler av virksomheten til Mikal Steffensens rederi Klotind AS. Kjøpet innebærer fartøyet «Solværskjær» med fiskerettigheter på torsk, sei og hyse.

I tillegg kjøper Øksnes Kystfiske fartøyet «Hovden viking» fra Selje. Fartøyet kjøpes uten kvoter, men rederiet tilfører kvoterettigheter på torsk, sei not og sild. I tillegg eier rederiet fartøyet «Øksnesværing». Rederiet vil totalt sysselsette 38 personer. Dette fordelt på 3 fartøyer.

Det nye navnet på «Solværskjær» vil være «Leander» og «Hovden Viking» endres til «Kamilla G».

I avtalen som er gjort følger deler av mannskapet til Klotind As med.

Hovden Viking

Partene er enige om at pris holdes konfidensielt, og kjøper og selger vil ikke gi noen ytterligere kommentarer.

Dermed er det per i dag ikke kjent hvor mye av den øvrige virksomheten Mikal Steffensen fører videre, og hvor mye han selger ut. 37-åringen fra Myre har markert seg som en av de ivrigste kvotesamlerne i nord, og hadde før salget av "Solværskjær" en råstoffbase på rundt 3.500 tonn torsk, 1200 tonn sei og 700 tonn hyse.

Mikal Steffensen

Før salget som ble kjent i dag bestod rederiet av 6 fartøyer fra 11 til 35 meter.

I et intervju med

Kyst og Fjord i desember fortalte Steffensen at han var i tenkeboksen med tanke på fremtiden. Årsaken er det han oppfatter som et uklart fremtidsbilde med tanke på hva som skal skje med strukturkvotepolitikken.

- Jeg har mistet litt av luften, det må jeg si. Vi står øverst i bakken etter langvarig opptur nå, men jeg begynner å bli usikker på fremdriften videre. Det vanskeligste er mangelen på langsiktighet. Vi er mange store kystrederier som er bygget på strukturkvoter med utløpsdato om 11- 12 år. Det å få ei avklaring på hva som skal skje med disse kvotene er det viktigste, sa Steffensen til Kyst og Fjord i desember.