I 2010 var det 44.000 årsverk i næringen og disse skapte verdier for utrolige 46,5 milliarder kroner.

Produksjonsverdien i næringen var rundt 137 milliarder. Det viser den nye verdiskapnings- og ringvirkningsanalysen til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og SINTEF.

FHF og SINTEF analyserer norsk sjømatnæring og beskriver summen av den havbruksbaserte og fiskeribaserte verdiskapingen og alle direkte og indirekte leverandører av varer og tjenester.

Det nye med analysen i år er at det er tilført et element slik at den kommer som en webbasert applikasjon, melder FHF på sin nettside.

Applikasjonen viser resultatene fra årets analyse grafisk. Og den kan også vise såvel fremstilling for norsk sjømatnæring samlet, men også for den havbruksbaserte- og den fiskeribaserte verdikjeden. Applikasjonen viser også betydningen av norsk sjømatnæring for norsk økonomi opp mot annet norsk næringsliv.

FHF påpeker at det er viktig for næringen at reelle tall på næringens betydning bringes frem, og analysen innehar nyttige tall og verktøy for myndigheter, næringsorganisasjoner og enkeltaktører. Dette nye verktøyet presenterer kjernen på en slik måte at bedriftene i sin dialog med sine målgrupper kan dra direkte nytte av den.