Årets program bærer preg av de omstillingene og endringene som skjer både i hvitfisk- og i oppdrettssektoren. Tveteråsutvalget, markedssituasjonen for sjømat, arbeidet med miljøutfordringene i oppdrettsnæringa og nytt regime for forvaltning av ressursene i havet er stikkord for 2015-utgaven av Sjømatdagene.

Hentet inn spennende folk

- Sjømatdagene er i den privilegerte situasjonen at vi også denne gangen har fått på plass sentrale fagpersoner innenfor de forskjellige feltene som foredragsholdere. Med dette som utgangspunkt, i tillegg til temperaturen og høyden under taket, så tror vi at dagene kan bli både interessante og spennende for de aller fleste. Svært mange av foredragsholderne vil være til stede, også på kvelden den 20. januar under festmiddagen, og dermed er det muligheter for å utveksle erfaringer og stille spørsmål, sier Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Halvårskonferanse dagen før

Dagen før Sjømatdagene på Hell, den 19. januar fra kl 1700 til 2000 vil for øvrig Seniortanken for Havbruksnæringa avholde sin halvårlige konferanse. Temaet for denne konferansen er dagens konsesjonssystem og «eie eller leie-problematikken».

Du kan se programmet her.