Ledelsen i AS Sjøfisk som satset tungt på levendelagring av fisk, mener seg direkte villedet av tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H), som lovet oppmyking av regelverket. Men tre år senere er det ennå ikke kommet noen slik oppmyking.

Svein Haukebø mener AS Sjøfisk ble lurt.

- Vi har holdt ut i disse årene i påvente av Aspakers harmonisering av regelverket for levendelagring, som jo var et av hovedpunktene i hennes strategiplan for fangst og lagring av levende torsk, sier daglig leder Svein Haukebø, som fortsetter:

- Regelendringa kom aldri, i stedet fikk vi et vedtak fra Mattilsynet i vår, om at vi drev ulovlig. I tillegg fikk vi avslag på søknaden om å få drive på dispensasjon, inntil det nye regelverket var på plass. Da hadde vi i realiteten ikke noe valg. Bedriften må legges ned.

- Er vedtaket om nedleggelse endelig?

- Så lenge dagens rammebetingelser består, ja.

Les hele saken i papiravisen som du kan kjøpe her:https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=kystogfjord