– Å bygge ut havner er bra for verdiskapingen langs kysten. Nå får Kamøyvær, Engenes og Fosnavåg fiskerihavner forskutteringsmidler som gjør at de kan bygges ut tidligere enn ventet. Dette er gode prosjekter som er viktig for næringsliv og folk på de tre plassane, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Forskutteringsordninga gjelder fiskerihavn- og farledstiltak som ligger inne i Nasjonal transportplan 2018- 2029, og innebærer at kommuner kan forskuttere et prosjekt mot tilbakebetaling fra staten på et senare tidspunkt.

Nå gir Samferdselsdepartementet rundt 250 millioner kroner til tre fiskerihavner:

Søkerkommune (fylke)ProsjektAnslag forskuttering
Nordkapp (Finnmark)Kamøyvær fiskerihavn32 500 000
Ibestad (Troms)Engenes fiskerihavn95 000 000
Herøy (Møre og Romsdal)Fosnavåg fiskerihavn108 500 000

Ordningen kom på plass i 2018 og det var allerede inngått avtaler om midler til fiskerihavner i Berg og Gamvik kommuner. Men fordi rammen i utgangspunktet var mindre enn søkermassen var det flere kommuner som måtte slåss for å komme med.

Ikke minst Ibestad kommune, som har gått mange og lange runder på vegne av Engenes.

I Kamøyvær har kommunen planen klar for å anlegge et nytt næringsområde i bukta på sørsiden av dagens havn.